បញ្ហាល្បែងស៊ីសង - បញ្ហាដែលកើតឡើងរួមគ្នា

សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ មនុស្ស​កាន់​តែ​មាន​សិទ្ធិ​ចូល​លេង និង​ចូល​រួម​សកម្មភាព​លេង​ល្បែង​ស៊ី​សង​ច្រើន​ជាង​ពេល​មុនៗ។ ខណៈពេលដែលប្រជាជនភាគច្រើនអាចលេងល្បែងដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយ មានមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលមិនអាចរក្សាកម្រិតនៃការលេងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។ ជាអកុសលសម្រាប់បុគ្គលទាំងនេះ វាច្រើនតែឈានទៅដល់ចំណុចមួយដែលផ្នែកជាច្រើននៃជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវបានប៉ះពាល់ក្នុងវិធីអវិជ្ជមាន។

ក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីនេះ អ្នកចូលរួមនឹងរៀនអំពីបញ្ហា និងរបៀបដែលវាវិវត្តន៍ ការត្រួតស៊ីគ្នារវាងបញ្ហាល្បែងស៊ីសង បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងបញ្ហាការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន និងអ្វីដែលជំនួយមាននៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ។