ល្បែងស៊ីសង Smorgasbord៖ ការវាយតម្លៃ អន្តរាគមន៍ព្យាបាល និងការពិនិត្យអក្សរសិល្ប៍ MAT

02មិថុនា9: ព្រឹក 0011: ព្រឹក 30ល្បែងស៊ីសង Smorgasbord៖ ការវាយតម្លៃ អន្តរាគមន៍ព្យាបាល និងការពិនិត្យអក្សរសិល្ប៍ MAT

ពេលវេលា

ថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 ម៉ោង 9:00 ព្រឹក - 11:30 ព្រឹក(GMT-04:00)

សេចក្ដីលម្អិតព្រឹត្តិការណ៍

 

ដើម្បីចុះឈ្មោះសូមចុច ទីនេះ.

រចនាគេហទំព័រ by ការសង្កត់សំឡេងអន្តរកម្ម
[gtranslate]