ចងចាំ Joanna Franklin

វាជាការសោកស្តាយយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងប្រកាសពីការស្លាប់របស់មិត្តជាទីស្រឡាញ់ និងសហការីរបស់យើងគឺ Joanna Franklin ។ Joanna បានធ្វើការជាសមាជិកដ៏សំខាន់នៃក្រុមប្រឹក្សាស្តីពីការបង្ខិតបង្ខំនៃល្បែងស៊ីសងរបស់ PA, Inc. អស់រយៈពេលជាង XNUMX ឆ្នាំ ហើយនឹងត្រូវខកខានយ៉ាងខ្លាំង។

គំនិត និងការអធិស្ឋានរបស់យើងគឺនៅជាមួយគ្រួសាររបស់ Joanna ។

image002