ថ្ងៃទី 2 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2014 – Bucks AAA Gambling Conference

ទីភ្នាក់ងារតំបន់ Bucks County ស្តីពីភាពចាស់បង្ហាញ

ការញៀន ការលេងល្បែងស៊ីសង និងផលប៉ះពាល់របស់វា។

ថ្ងៃសុក្រ ទី 2 ឧសភា 2014 • 8 ព្រឹក ដល់ 3:30 រសៀល

មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Bucks County • សាលប្រជុំ Gateway
ផ្លូវ 275 វាលភក់
Newtown, PA 18940

សម្រាប់ព័ត៌មានចុះឈ្មោះ សូមចុច នៅទីនេះ