សំណួរ

Gamblers Anonymous (GA) ប្រើខាងក្រោមដើម្បីជួយបុគ្គលម្នាក់ៗកំណត់ថាតើពួកគេមានបញ្ហាលេងល្បែងដែរឬទេ។ អ្នកលេងល្បែងបង្ខិតបង្ខំនឹងឆ្លើយ “បាទ/ចាស” ចំពោះសំណួរយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំពីរ៖

 1. តើ​អ្នក​ធ្លាប់​បាត់​បង់​ពេល​វេលា​ពី​ការងារ ឬ​សាលា​ដោយ​សារ​ល្បែង​ស៊ីសង​ដែរ​ឬ​ទេ?
 2. តើ​ការ​លេង​ល្បែង​ស៊ីសង​ធ្លាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​អ្នក​នៅ​ផ្ទះ​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​ទេ?
 3. តើការលេងល្បែងស៊ីសងប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកដែរឬទេ?
 4. តើអ្នកធ្លាប់មានវិប្បដិសារីបន្ទាប់ពីលេងល្បែងទេ?
 5. តើ​អ្នក​ធ្លាប់​លេង​ល្បែង​ដើម្បី​យក​លុយ​មក​សង​បំណុល ឬ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែរ​ឬ​ទេ?
 6. តើ​ការ​លេង​ល្បែង​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មហិច្ឆតា ឬ​ប្រសិទ្ធភាព​របស់​អ្នក​ធ្លាក់​ចុះ​ដែរ​ឬ​ទេ?
 7. បន្ទាប់ពីចាញ់ តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាត្រូវត្រលប់មកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយឈ្នះការចាញ់របស់អ្នកមកវិញទេ?
 8. ក្រោយ​ឈ្នះ​ហើយ​តើ​អ្នក​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ចង់​វិល​វិញ​ហើយ​ឈ្នះ​ទៀត​ទេ?
 9. តើ​អ្នក​លេង​ល្បែង​ញឹកញាប់​រហូត​ដល់​ប្រាក់​ដុល្លារ​ចុងក្រោយ​របស់​អ្នក​បាន​បាត់​ឬ​ទេ?
 10. តើអ្នកធ្លាប់ខ្ចីលុយដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការលេងល្បែងស៊ីសងរបស់អ្នកទេ?
 11. តើអ្នកធ្លាប់លក់អ្វីដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការលេងល្បែងស៊ីសងរបស់អ្នកទេ?
 12. តើអ្នកស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើប្រាស់ "លុយលេងល្បែង" សម្រាប់ការចំណាយធម្មតាមែនទេ?
 13. តើការលេងល្បែងស៊ីសងធ្វើឱ្យអ្នកមិនខ្វល់ពីសុខុមាលភាពគ្រួសាររបស់អ្នកឬ?
 14. តើអ្នកធ្លាប់លេងល្បែងយូរជាងការគ្រោងទុកទេ?
 15. តើអ្នកធ្លាប់លេងល្បែងដើម្បីគេចពីកង្វល់ ឬបញ្ហាដែរឬទេ?
 16. តើ​អ្នក​ធ្លាប់​ប្រព្រឹត្ត ឬ​ចាត់​ទុក​ថា​ប្រព្រឹត្ត និង​ទង្វើ​ខុស​ច្បាប់​ដើម្បី​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​ការ​លេង​ល្បែង​ឬ​ទេ?
 17. តើ​ការ​លេង​ល្បែង​ស៊ីសង​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ពិបាក​ក្នុង​ការ​គេង​ឬ?
 18. តើការឈ្លោះប្រកែក ការខកចិត្ត ឬការខកចិត្តបង្កើតនៅក្នុងខ្លួនអ្នក ហើយជំរុញឱ្យលេងល្បែងដែរឬទេ?
 19. តើ​អ្នក​ធ្លាប់​មាន​ការ​ជំរុញ​ឱ្យ​មាន​លាភ​សំណាង​ដោយ​ការ​លេង​ល្បែង​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​ដែរ​ឬ​ទេ?
 20. តើអ្នកធ្លាប់គិតពីការបំផ្លាញខ្លួនឯងឬធ្វើអត្តឃាតដោយសារការលេងល្បែងរបស់អ្នកទេ?