ធនធានផ្សេងទៀត

សូមយល់ថាជំនួយមាននៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ហើយការសង្គ្រោះគឺអាចធ្វើទៅបាន។ យើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីបណ្តាញជំនួយ 24 ម៉ោងដោយឥតគិតថ្លៃ ក៏ដូចជាធនធានជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនខាងក្រោម។

PA Gaming Control Board

នាយកដ្ឋាន PA នៃកម្មវិធីគ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង

សម្ព័ន្ធជាតិ/រដ្ឋ

ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ

  • ហ្គាមហ្វីន
    • សហគមន៍អនឡាញសម្រាប់អ្នកព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅចំណុចប្រសព្វនៃបញ្ហាល្បែងស៊ីសង និងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន។ CCGP ចាប់ដៃគូជាមួយ Gamfin ដើម្បីផ្តល់ជូននូវការចូលប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃទៅកាន់សហគមន៍ Gamfin សម្រាប់អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សា និងវគ្គប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សា និងអតិថិជនដែលកំពុងស្វែងរកជំនួយ។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើអ៊ីមែល josh@pacouncil.com សម្រាប់​ព​ត៌​មាន​បន្ថែម។
  • ការប្រឹក្សាឥណទានអ្នកប្រើប្រាស់

ធនធានផ្សេងទៀត

វិបល្លាសល្បែង។

ផតខាស់ / កម្មវិធីវិទ្យុ